Historikk

Utsikt fra Sevland

 

Info om gården og navnet Sefar finner du her :

Navnet Sefar betyr " der du kan se sjø" jf. prof.Knut Robberstad, som fattet interesse for navnet rundt 1960.  Når man kommer ovenfra Hjelmelandsdalen er det først ved Sevlandsgårdene man kan se sjøen.  Gårdsnavnet har vært skrevet Sefarland-Sævdland- Sevland. Pr i dag skrives stedsnavnet Sevland, jf. gjeldende vedtak fra Statens Kartverk.
Gårdene er fra 1000 tallet. Siden før 1602 har det vært fire Sevlandsgårder. I dag er det kun på dette bruket hvor brukerne har etternavnet Sefland, og slekten har vært på samme bruket i mange hundre år.

I tidligere tider var det industriell produksjon av redskap tilknyttet millitærvesenet i Nordfjord. Senere kom ulike typer håndverkere, og den meste kjente var kirkebygger John Pedersen Sævdland. Fra 1966 - 1972 hadde  Olga  Marie eieransvaret for eiendommen idet hun satt i uskiftet bo etter Peders sin bortgang.  I 1995 valgte man å selge landbruksdel, da en priorerte kulturarven, foran ordinær landbruksdrift. I 1996-2005 var underetasjen på våningshuset kontorer til advokatfirmaet Sefland. 

Sefar har sine lokaer i det tidligere sauefjøset, oppført i 1981.